Společnost A.R.Technik spol. s r. o. poskytuje inženýrské a dodavatelské služby v oboru automatizace se zaměřením na zákazníky z oborů farmacie, biotechnologie, potravinářství, energetiky a automobilového průmyslu. Na trhu existuje již 25 let.
V souvislosti s nástupem průmyslové revoluce 4.0 nabízí zákazníkům koncepční řešení pro zavedení tzv. chytré výroby.
Základním prvkem je implementace systému MES (Manufacturing Execution System) - viz soubor typu .pdf

 

MESART - MES od A.R.Technik

 

Význam implementace MES

Současné systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition; obr. 1) monitorují online průběh výroby, definují přístupová práva uživatelů, nabízejí archivaci technologických dat, určují receptury a kontrolují je. Zpětné dohledání chyb, které způsobily potíže ve výrobě, a jejich souvislostí může být problematické, a někdy dokonce nemožné, zvlášť je-li monitorovaných veličin příliš mnoho, jsou-li nevhodně nastavena alarmová hlášení nebo neexistuje-li spolehlivá dokumentace o prováděné údržbě, o aktuálním strojním zařízení či aktuálním softwaru apod.

Pro zvýšení efektivity, kvality a produktivity výroby je nutné kromě již instalovaných systémů SCADA doplnit další online hodnoty z energetických systémů, personálních systémů a podnikových informačních systémů ERP (Enterprise Resource Planning) tak, aby uživatel získal jak okamžitý přehled o výrobě, tak souhrnný směnový přehled, kompletní přehled o celé sérii či šarži a nutné doklady o kvalitě výroby pro odběratele, státní orgány apod. Tyto a další důležité ukazatele výroby jako KPI (Key Performance Indicator), ukazatele celkové efektivity zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a další uživatelsky definované výstupy zprostředkuje právě MES, který dále stanovuje a optimalizuje výrobní termíny, optimalizuje logistické procesy a zajišťuje alokaci a řízení materiálových, lidských a strojních zdrojů. Jelikož každá výroba je dynamický proces, tak i práce na MES je dlouhodobá činnost s neveřejnými výrobními daty. Proto tyto práce včetně různých analýz musí provádět jen samotný uživatel nebo jím pověřená osoba.

Společnost A.R.Technik ve spolupráci s uživatelem realizuje návrh a instalaci MES postavených na platformě Dream Report jako otevřené řešení, které podporuje velké množství současných komunikačních protokolů, což usnadňuje integraci zařízení třetích stran – od jednotlivých výrobních celků po energetický nebo personální management. Předstupněm instalace MES je zpracování studie proveditelnosti, která určí základní ekonomické zhodnocení aktuální výroby, návrh pro cíle a výstupy MES, vypočítá návratnost instalace MES a stanoví podmínky pro instalaci a trvalou udržitelnost systému MES.

Další inženýrské služby

Společnost dále poskytuje svým zákazníkům inženýrské činnosti včetně projektové technologické přípravy, mj. také pro legislativně komplikované technologie a nepříznivé vnější prostředí, např. prostředí s nebezpečím výbuchu nebo chemicky agresivní prostředí, a to podle požadavků norem EU a norem Ruské federace, které jsou většinou plně akceptovány společenstvím nezávislých států SNS (bývalý Sovětský svaz).

Jelikož v současné době neustále rostou požadavky na operativní řízení a komunikační možnosti jednotlivých výrobních uzlů, rozhodla se společnost vstoupit také na trh technologických celků a zákazníkům především v oborech farmacie, biotechnologie, odpadového hospodářství a automobilového průmyslu dodává celé stanice, jako např. CIP/SIP (Cleaning/Sterilization In Place; obr. 2, obr. 3), PW (Pure Water), WFI (Water For Injection), vakuové stanice, temperační stanice, výrobní reaktory, jednotky katalytického spalování plynných organických odpadů, separátory a chladiče odpadních plynů s chladicím výkonem až 50 kW nebo zplyňovací jednotky pro biomasu a organické odpady s kogenerační výrobou elektrické energie o výkonu přibližně 100 kW.

Dokumentace potřebná k validaci výroby podle farmaceutických norem. K dodávaným celkům mimo běžnou dokumentaci firma poskytuje na přání zákazníka také dokumentaci FAT a SAT (Factory/Site Acceptance Test) pro následné zpracování dokumentace IQ (Installation Qualification) a OQ (Operational Qualification). Pro farmaceutickou výrobu dodává zařízení s doklady, jenž slouží pro validaci správné výrobní praxe GMP podle americké normy FDA 21 CFR Part 11 a postupů stanovených normou GAMP 5. Jelikož společnost dodává řešení a služby v celém euroasijském prostoru, jsou všechna tato řešení a služby plně certifikovány úřady EU a rovněž úřady v Ruské federaci, Bělorusku a Kazachstánu.

Máte zájem o zasílání novinek?

Napište nám

Použijte náš formulář, rádi vám odpovíme...
Kontaktní formulář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím