V moderních budovách se nachází značné množství jednotlivých, zdánlivě autonomních celků. Každá budova má vlastní kotelnu nebo výměníkovou stanici a k tomu náležící systém vytápění. Mnoho moderních budov má také zdroj chladu a systém chlazení. Každá budova má rozvodnu elektro, systém zásobování elektřinou a systém umělého osvětlení.

Koncept inteligentní budovy pohlíží na budovu jako na jeden technologický celek, jehož systémy pracují ve vzájemné shodě pro splnění základního cíle provozu budovy - zajistit požadovaný komfort svým uživatelům při minimálních provozních nákladech.

V nabídce firmy naleznete jak inteligentní jističe s vyvedenou komunikační sběrnicí, která umožňuje diagnostikovat zapnutí/vypnutí, poruchu, přetížení, blížící se konec životnosti, tak automatické sledování odběru elektřiny v jednotlivých rozvaděčích a systémy monitorování a řízení odběru elektrické energie s vazbou na plánování oprav, snížení jmenovitých hodnot jističů a tím úspoře investičních a provozních nákladů.
Společnost A.R.Technik vám nabízí také implementaci jednoduchých WEB serverů pro sledování vyhlášených alarmů, jejich archivaci a přenos poplachových signálů na vzdálené dispečerské pracoviště prostřednictvím sítě internet.

Dále společnost nabízí návrh a instalaci systému větrání (vzduchotechnika) a klimatizace, systému vytápění včetně nasazení tepelných čerpadel, ozvučení, nouzové zdroje elektřiny (diesel-agregáty), výtahy, telefonní a internetové rozvody v administrativních i výrobních budovách. Pro ochranu osob a majetku jsou v budovách instalovány detekční systémy požáru (EPS – elektrická požární signalizace), detekční systémy vnějšího narušení uzavřených prostor (EZS – elektrická zabezpečovací signalizace), systémy kontrolující a omezující pohyb osob v budově (ACS – přístupové systémy), docházkové systémy pro kontrolu zaměstnanců, systémy průmyslové televize (CCTV) pro zvýšení bezpečnosti osob, parkovací systémy v garážích atd.
Systém inteligentní CCTV zajistí bezkontaktní počítání osob (např. návštěvníků nákupních center), vyhodnotí nesprávný pohyb vozidel, zboží – zamezení odcizení a zneužití, nesprávný pohyb osob, podezřelé odložení předmětů na volné plochy, přímé propojení pokladního systému s živým videem na pokladně (zamezuje zcizení zboží metodou namarkování jiného zboží než je skutečnost). Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je nutné zajistit spolupráci všech jednotlivých podsystémů.

Společnost A.R.Technik má značné zkušenosti s projektováním a dodávkami jednotlivých podsystémů včetně jejich propojování. Našim zákazníkům A.R.Technik nabízí funkci koordinátora projektů a také dodavatele konceptu inteligentní budovy včetně dodávky topných a klimatizačních systémů.

Máte zájem o zasílání novinek?

Napište nám

Použijte náš formulář, rádi vám odpovíme...
Kontaktní formulář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím