Poskytujeme komplexní služby v dodávce obsahující celky vzduchotechniky, klimatizace, instalace zdrojů PW, WFI, PS a dalších médií, distribučního potrubí a odběrů těchto médií, CIP stanic, veškeré elektro instalace technologií, osvětlení a řídicí systémy, výrobní technologie (formulační kotle, reaktory, navažování, autoklávy, reverzní osmózy, výměníky pro ohřev a chlazení).

 

Čisté prostory

Na základě projektové dokumentace zajistíme komplexní dodávku komponentů čistých prostor - podlahy, podhledy, laminární pole, odtahové mřížky, filtrační nástavce, příčkové panely, prosklení, dveře - variabilní systémy určené pro operační sály a speciální provozy vyžadující čisté prostory.

 

CIP, PW, WFI, PS

Místní čisticí systém (CIP – Cleaning In Place)

Sanitační stanice (CIP) slouží k dokonalému vyčištění veškerého strojního zařízení a potrubních systémů produktovodu, které přicházejí do styku se zpracovávanými médii a kapalinami. Zajišťování správného čištění a dezinfekce výrobního zařízení je nutností a povinností, s přímým dopadem na kvalitu konečného produktu.

 

"Čistá média" jsou hlavně - PW, WFI, Čistá pára

Voda je nejrozšířenější produkt ve farmaceutickém průmyslu. Jako pracovní látka je nezbytná pro mytí a vzhledem k její vysoké měrné kapacitě se používá ve výměnících tepla, a to jak pro poskytování, tak i absorpci tepla. Je přítomna v obrovském množství výrobků jako surovina a je často hlavní složkou.

Kromě toho je "farmaceutická voda" jedním z mála surovin, které se obvykle připravují přímo na místě dalším čištěním pitné vody nebo čištěné vody. Výroba farmaceutických vod musí splňovat přísné požadavky na kvalitu. Čištěná voda (PW) a voda pro injekce (WFI) jsou registrované specifikace podle EP a USP, které se liší v několika důležitých detailech - fyzikálně-chemických parametrech.

Poznámka: s vydáním čtvrtého ročníku EP v roce 2002 byl představen termín Vysoce vyčištěná voda (HPW). HPW je použita při výrobě léčivých přípravků, které stanoví vysoké standardy, které mají být splněny v oboru mikrobiologie, ale kde WFI není povinná.

 

Pokud jde o páru, existují dva typy ve farmaceutickém průmyslu:

"Průmyslová pára" se vyrábí v kotli a nepřichází do přímého styku s farmaceutickým produktem v zařízeních výrobní technologie. Není to "Čistá pára", i když obvykle obsahuje několik aditiv pro ochranu kotlů a potrubí od sraženin, koroze, atd.

"Čistá pára" (Clean steam) se ve farmaceutickém průmyslu generuje z vyčištěné vody, je bez těkavých přísad, jako jsou aminy a hydraziny. Používá se pro sterilizaci výrobků, udržování materiálu nebo výrobních zařízení. Když se kondenzovaná pára porovnává, jestli je v souladu s parametry lékopisu pro injekční kvalitu vody, hovoří se o Pure Steam.

Máte zájem o zasílání novinek?

Napište nám

Použijte náš formulář, rádi vám odpovíme...
Kontaktní formulář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím